Ny bok om våld i nära relationer på gång

Bokförlaget Sol är stolta över att presentera en ny bok som handlar om våld i nära relationer. Boken, skriven av författaren Ann Onym, är en stark och ärlig berättelse om hur det är att vara i en relation där våld förekommer.

Ann Onym är en kvinna som själv har drabbats av våld i en nära relation och har sökt tillflykt vid ett skyddat boende här. Hon har valt att skriva under pseudonymen Ann Onym för att skydda sin identitet och integritet. Men hennes berättelse är verklig och kommer att röra vid mångas hjärtan.

Boken handlar om hur det är att känna sig ensam och fången i en relation där man inte känner sig trygg eller respekterad. Det handlar om hur det är att bli kontrollerad, hotad och misshandlad av någon som man älskar eller har älskat. Det handlar också om hur svårt det kan vara att ta steget och lämna en sådan relation, och hur svårt det kan vara att bearbeta det som har hänt och att komma vidare i livet.

Ann Onym skriver öppenhjärtigt och ärligt om sina egna erfarenheter, men hon ger också en insiktsfull bild av hur våld i nära relationer påverkar både offret och gärningsmannen. Hon visar på de många utmaningarna som finns i att bryta en ond cirkel av våld och på vikten av att få professionell hjälp och stöd.

Boken kommer att ge många läsare en bättre förståelse för vad våld i nära relationer är och hur det påverkar människor. Den kommer också att ge hopp och tröst till dem som själva har drabbats av våld och visar att det finns en väg ut ur mörkret.

Vi på Bokförlaget Sol hoppas att Ann Onyms bok kommer att bidra till att öka medvetenheten om våld i nära relationer och att den kommer att hjälpa många människor att känna sig mindre ensamma och mer förstådda.

Boken kommer att finnas tillgänglig i butiker från hösten 2023. Vi rekommenderar starkt att ni köper den och läser den.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *