Malmköping genom historien

Under 2023 kommer en ny bok ut och denna gång blir vi väldigt lokala. Det är Malmköpingsbon och historikern Stig Rune Hallberg som har skrivit den definitiva historien om sin bygd.

Sedan urminnes tider har folk levt i Malmköping och dess historia är ungefär lika lång som landet Sveriges. Under åren har Malmköping främst gjort sig känd för det militära även om de på senare år har blivit kända genom boken och filmerna om ”Hundraåringen” som klev ut genom fönstret.

Med sin bakgrund som militärhistoriker skildrar Hallberg ingående hur militärens framväxt, utveckling och sedan tillbakagång i det svenska samhället under 1900-talets senare hälft har påverkat samhället Malmköping. Det är en fascinerande djupdykning som också visar hur landet Sverige har utvecklats genom åren.

Vilka dygder har samhället framhållit, vilka yttre hot man har fokuserat på och hur militären har varit uppbyggd är alla saker som har skiftat under åren och allt detta skildrar Hallberg på ett mästerligt vis.

Det har också hänt mycket annat under årens lopp. Hallberg skildrar bland annat turismen i Malmköping. Där den under 1900-talets början främst bestod i affärsmän som stannade till och bodde kvar på stadshotellet till dagens kulturturism där folk från Sverige men också andra länder vallfärdar till Malmköping för att se platserna där Hundraåringen har varit i böckerna och filmerna.

Boken har arbetsnamnet ”Malmköping genom historien” och kommer att lanseras under 2023. För er som redan nu är intresserade av att förbeställa ett exemplar går det att göra det genom att höra av sig till oss via e-post och placera en order.

För media som vill boka enskilda intervjuer med Hallberg inför boksläppet så hänvisar vi till hans agentur. Vi kommer att arrangera bokträffar där media kommer att bjudas in för att prata med Hallberg, men mer information om tider och platser för dessa kommer längre fram.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *